کار های ناتمام را به سرانجام برسانید

یکی از عادت های بدی که انسان بدان گرفتار می شود پشت گوش انداختن کارهاست. «حالا بگذار برای فردا»، «آخر شب حتماً انجامش می دهم»، «کار زیادی ندارد همان لحظه های آخر تمامش می کنم»، «کار زیادی دارد! فرصت زیادی باید برایش گذاشت. بماند تا یک وقت مناسب و مکفی.» آدمیزاد از آن موجوداتی است که ذهن خلّاقی برای در […]

درجا ماندگان | چه کنیم که درجا نزنیم؟

مشکلی که اغلب ما با آن سر‌وکار داریم شروع یک کار جدید یا گرفتن یک تصمیم مهم است. معمولاً برای شروع کاری جدید مضطرب می شویم که این اضطراب بیشتر وقت ها از ترس سرچشمه می گیرد. البته گاهی اوقات برای شروع کاری که دوستش می‌داریم هیجان زده ایم و این هیجان هم به هر حال یک فشار روانی است. […]

دادگاه عقاید!

در قرون وسطی دادگاه های تفتیش عقاید برگزار می شد. نمی دانم دقیقاً چطور عقاید را تفتیش می کردند! ولی می دانم هر که عقیده ای خلاف عقیده حاکم را داشته، یا اگر گمان می کردند شخصی اینگونه است، پایش به این دادگاه ها باز می شد. حتی اگر شخص بی هیچ خطایی بود. فقط کافی بود که دو سه […]

انتخاب

تصمیم گرفتن گاه آسان است گاه سخت. گاه می دانیم چه می خواهیم و چه انتظاری داریم یا اینکه باید چه بشود. پس تصمیم گرفتن راحت تر می شود. گاه اما در کارهای ساده ای در می مانیم از انتخاب و گرفتن تصمیم.دقایق پایانی امتحان و شک کردن بین دو گزینه.نزدیک شدن زمان وعده بعدی و نداشتن هیچ ایده ای […]

کنسرت

جیمز هادسن تیلرمی گوید: نخست ابزار موسیقی را درست کنید، سپس کنسرت ترتیب بدهید. راست می گوید. خیلی وقت ها چنان تحت تاثیر جوی که گرفتتمان ملتهب و آشفته ایم که نمیدانیم حتی درست داریم چه میکنیم.  هنوز نه به بار است و نه به دار ولی ما همه جا را پر کرده ایم از رخدادی که حتی هنوز مهمات […]