درجا ماندگان | چه کنیم که درجا نزنیم؟

مشکلی که اغلب ما با آن سر‌وکار داریم شروع یک کار جدید یا گرفتن یک تصمیم مهم است. معمولاً برای شروع کاری جدید مضطرب می شویم که این اضطراب بیشتر وقت ها از ترس سرچشمه می گیرد. البته گاهی اوقات برای شروع کاری که دوستش می‌داریم هیجان زده ایم و این هیجان هم به هر حال یک فشار روانی است. […]

انتخاب رشته

امروز بعد از خواندن پستی(ادامه ی حیات ما در چه رشته ای باید باشد؟!) به یاد ایامِ تیره و تار، اما پر از شور نوجوانیِ خودم افتادم. روزهایی که هر دم به سویی بودم و در خیالی سیر می کردم. آینده دور بود و به خیالمان هنوز آینده در آینده بود. آن قدر فرصت داشتیم تا دم به دم رشته عوض […]

قصه می بافم

این روز ها با تمام شدن ترم جاری، مشغول بافتن کلمات و قصه ساختنم. کارم چندان بد نیست. دارد پیش می رود. تمارین گفت و گو نویسی را یکی پس از دیگری جلو می روم. قصه می خوانم و قصه می بافم. چند پست پایین تر یکی از همین قصه های بافته شده را فرستادم هوا (کلید های گمشده). امشب هم […]

قصه بافتن

می گوید هر کسی می تواند قصه ای بگوید. هر کس قصه ای دارد برای گفتن. می گوید برای قصه گفتن لازم نیست استعداد و توانایی خاصی داشته باشی.دلم می خواهد گوش به حرفش بسپارم ولی آیا هر قصه ای را می شود گفت؟آری قصه های زیسته مان ارزشمندند ولی آیا هر قصه ای که ذهنمان به هم می بافد برای […]

انتخاب موضوع

امروز وسط استراحت های درس خواندن، سرکی کشیدم به فضایِ وب. کمی توی سایت مدرسه نویسندگی چرخ خوردم و درباره تولید محتوا مطالبی خواندم. همان اولِ متن با یک مسئله تکراری و مهم برخوردم. اینکه موشوع و هدف داشته باش برای نوشتن. راستش برای خودم مشخص است که می خواهم چه کنم، ولی موقع نوشتن گیج م یشوم. نمی دانم موضوعم زیادی کلی […]