درکِ نوجوانی

خیلی هامان توی خانه یک کودک در شرف نوجوانی یا یک تازه به نوجوانی رسیده داریم. شاید خودتان نوجوان هستین یا خیلی وقت نیست که پا از آن بیرون گذاشته اید. شاید هم خیلی سال می گذرد و چندان به […]