تلاش کنیم یا نه؟ | تعریفی از منبع کنترل درونی و بیرونی

سقوط و خاموشی و مرگ ستاره ها دلگیرم می کند. و بیشتر از آن اینکه آن ستاره حتی باور نداشته باشد که یک کرم شب تاب است! آدم ها عجیبند. عجیب و غیر قابل پیش بینی. هیچ وقت نمی توانی بفهمی دقیقا توی کله طرف مقبل چه می گذرد. گاهی پیش بینی هایمان درست از آب در می آید. ولی […]

ذهن آگاهی | فرصتی برای آگاهیِ خود از خود

احتمالاً تا به حال کلمه ذهن آگاهی به گوشتان خورده باشد. در پست مقابله با فشار روانی یکی از راه های کنترل فشار روانی را ذهن آگاهی یا همان خودآگاهی عنوان کرده بودیم. ذهن آگاهی همان چیزی است که در اصطلاحات دینی به آن حضور قلب گفته می شود. اینکه به تمامِ پردازش های ذهنی و ادراکی تان آگاه باشید. […]

تعارض

کتاب را بست. تکیه داد به صندلی و گوشش رفت پِیِ صدای تلوزیون. سریال محبوبش بود. نمی توانست صبر کند تا فردا بازپخشش را ببیند یا از زبان این و آن بفهمد ماجرا چگونه گذشته؟ نیم خیز شد تا بلند شود. ولی حجم مطالب ناخوانده پایبندش کرده بود انگار. دوباره نشست. اگر امتحان فردا را خراب می کرد باید کلی […]

ناکامی و پرخاشگری

در این پست به ارتباط بین ناکامی و پرخاشگری می پردازیم. قبل از خواندن این پست پیشنهاد می شود که پست های زیر مطالعه شود: ناکامی ناکامی2 اگرچه واکنش های افردا در برابر ناکامی یکسان نیست اما در مجموع اعتقاد بر این است که با توجه به عوامل ناکام کننده و شخصیت فرد ناکام شده، پرخاشگری برآیند ناکامی باشد. پس […]

ناکامی 2

در ادامه پست قبلی، به موضوع ناکامی می پردازیم. در انتهای پستی قبلی گفته شد که واکنش افراد به ناکامی متفاوت است و در صورتی که ناکامیِ شدید ادامه دار باشد، می تواند به بهداشت روانی فرد آسیب برساند. در این بین موضوعی وجود دارد و آن این است که شدت ناکامی را نمی توان بر اساس مانعی که سد […]

ناکامی

در فریزر را باز کرد. چهار پایه را پیش کشید و از آن بالا رفت. روی نوک پنجه پاهایش ایستاد و دستانش را دراز کرد. بالاخره به آن طبقه رسید. کشیدش بیرون و دستش را برد تویش و کور کورانه تکانش داد. بالاخره یک بسته بستنی پیدا کرد. تازه چشمانش در حال برق زدن بود که مادر رسید: داری چیکار […]