معرفی کتاب: «با اقتدار برخاستن»

وقتی که در مسیر زندگی گام بر میداری، هر لحظه ممکن است زمین بخوری. بعضی وقت ها زمین خوردن آن قدر دردناک است که دیگر نای بلند شدن نداریم. گاه می ترسیم که سر بلند کنیم و با نگاه های سرزنشگر و یا تحقیر آمیز دیگران روبرو شویم. درپشت جلدکتاب می خوانیم که: طبیعت آسیب پذیری ساده است: اگر به […]

معرفی کتاب: «موهبت کامل نبودن»

موهبت کامل نبودن: رها کردن خود آرمانی و پذیرش خود واقعی نوشته برنه براون تنها کتابی در باره کمال گرایی نیست، کتابی است برای نزدیک تر شدن به خود، سازش بیشتر با خود، پذیرش خود و آموختن زندگی کردن با تمام وجود. می آموزیم که خود را همان گونه که هستیم دوست بداریم و به جای سرزنش خود و فرو […]

نقل قول هایی در بابِ تعریفِ کمال گرایی

زهرا ذوالقدر در تعریف کمال گرایی نوشته: کمال گرایی مجموعه ای از الگو های فکریِ محکوم به شکست است که برای رسیدن به اهداف غیر وقاع بینانه، شما را وادار به تلاش میکند. برنه براون در کتاب موهبت کامل نبودن می گوید: تحقیقات نشان داده اند که کمال گرایی مانع پیشرف می شود. در واقع کمال گرایی به افسردگی، اضطراب […]

در تعریف شرم

متن زیر بخشی از کتابِ”موهبت کامل نبودن” نوشته “برنه براون” است. درباره شرم سه چیز را باید دانست: 1-همه ما از این احساس برخورداریم. شرم احساسی همگانی و از هیجان های اولیه ای است که تمام انسان ها تجربه می کنند. تنها کسانی این احساس را تجربه نمی کنند که از ظرفیتِ همدلی و برقراری ارتباطات انسانی بی بهره اند. 2-همه […]

باز برخاستن

زمین خوردن و به نفس نفس افتادن در مسیر زندگی برای هرکسی رخ می دهد. ولی آیا همه باز دوباره سرپا می شوند و ادامه می دهند؟ و این برخاستن و ادامه دادن چگونه رخ می دهد؟  پذیرفتن خیلی مهم است. پذیرفتن زمین خوردن و اینکه باید برخاست و ادامه داد. خیلی ها مان از شرم مواجهه با اطرافیان طفره […]