معرفی کتاب: «چگونه مرور کتاب بنویسیم؟»

شاید شما هم فکر می کنید که برای نوشتن یک مرور خوب راجع به یک کتاب، باید کتابدار بود یا اینکه مدرک خاصی در این زمینه داشت. کتاب «دانلود و خرید کتاب چگونه مرور کتاب بنویسیم؛ مرورنویسی برای مشاوره‌ی خوانندگان» نوشته «برد […]