شهر پر از قصه است

هر آدمی یک قصه دارد. همه ما قصه ای برای تعریف کردن داریم. زندگی برای همه بر یک منوال نمی چرخد، پس هر کس قصه ای متفاوت دارد برای خودش. شهر پر از خانه است و هر خانه قصه ای را در دل خود جا داده. پشت در های بسته و پرده های کشیده، توی ماشین های در حال عبور، […]

در باب انتخاب موضوع

چرا انتخاب موضوعی برای نوشتن اینقدر سخت است؟ مدام لا به لایِ عناوین و موضوعات می چرخی و آخرش هیچی که هیچی! کلمه ها دور و برت شناور می شوند و مثل ماهی هایِ بازیگوش ورجه وورجه می کنند. ولی نمیدانی کدام را بگیری؟ اگر هم بخواهی یکیشان را شکار کنی، یا از چنگت میگریزد یا یک ماهی دیگر وسوسه […]