در باب انتخاب موضوع

چرا انتخاب موضوعی برای نوشتن اینقدر سخت است؟ مدام لا‌به‌لایِ عناوین و موضوعات می‌چرخی و آخرش هیچی که هیچی. کلمه‌ها دوروبرت شناور می‌شوند و مثل ماهی‌هایِ بازیگوش ورجه وورجه می‌کنند. ولی نمی‌دانی کدام را بگیری؟ اگر هم بخواهی یکیشان را […]