چشمانت را ببند و شروع کن | حرفی با خود

بیشتر اوقات وقتی می‌خواهیم کاری را شروع کنیم موتور ذهنمان روشن می‌شود و با سرعتی حیرت انگیز تمام احتمالات ممکن و غیرممکنی که موجب به سرانجام نرسیدن می‌شود را ردیف می‌کند و شاید حتی چشمانت گرم شود و ترجیح بدهی به جای عمل کردن بروی […]

چگونه به برنامۀ خود وفادار بمانیم؟

طبق قانون پارکینسون هر کاری به اندازۀ زمانی که برای آن در نظر می‌گیریم طول می‌کشد. پس بیشتر حجم کار می‌ماند برای دقیقۀ نود. برای مقابله با اینکار و پایبندی بیشتر به برنامه و مقابله با این توهم که به اندازۀ کافی زمان دارم، باید […]