تاثیر متقابل ذهن و بدن

همان طور که حالات ذهنی حالات بدنی را تغییر می دهد، با حالات بدنی هم می توان ذهن را گول زد تا حالات خودش را تغییر بدهد. منظور این است که وقتی یک حالت ذهنی منجر به تغییر در حالت بدنی مان می شود، چرا حالات بدنی روی ذهن تاثیر نگذارند؟ تحقیقات نشان داده اند که با تغییر دادن و […]