برای این یکی که بد نشد

داشتم هنر چاق بودن رامبد خانلری را با صدای خود نویسنده گوش می‌کردم که قصه‌ای توی قصه آمد. می‌گفت، روزی مردی می‌رود لب دریا. می‌بیند که کلی ماهی دارند روی شن‌های داغ ساحل جان می‌دهند و آن وسط مردی با پاچه‌های بالازده چند ماهی بغل […]

فصل های زندگانی

همه ما فصل ها را می شناسیم. همه ما فصل ها را زیسته ایم. همه ما فصل ها را آموخته ایم. ولی این فصل ها، این تغییرات اقلیمی چه فایده ای دارد وجودشان؟ زندگی ما هم فصل هایی دارد آیا؟ شاید طبیعت و جهان برای […]

انتخاب با توست

میدانی؟ به نظرم این حق ماست که ناراحت شویم. که هرگاه لجمان گرفت از خودمان، از دنیا و از آدم‌هایش چمباتمه بزنیم یک گوشه، زانوی غم بغل بگیریم و قطرات اشک سرازیر شود. ولی میدانی؟ یک جاهایی می‌شود انتخاب کرد. می‌شود اندوه را کنار زد. […]

خوش‌حالی یا حالی‌خوش

باید گام برداشت در راه آرزوهاو باید جنگید در راهشانحتی اگر شکست انتهای مسیر باشد شیرین خواهد بودباید گام برداشت حتی اگر هزینه‌اش زمین خوردن باشد.با همین زمین خوردن‌هاست که راه رفتن را می‌آموزیم.حتی اگر یک آبی دور دست باقی بماند دیگر حسرتی در کار نخواهد بودچون […]

ماه نورانی من

ماه کامل نبود، ولی بزرگ بود.  آسمان پر از ابر بود. پر از ابرهای تیره در آسمانی تیره‌تر. مدام می‌رفتند و می‌آمدند و جلوی نور ماه را می‌گرفتند. ولی ماه تا زمانی که آن ابر مزاحم کنار برود همچنان بود و نور می‌تاباند، هرچند نورش […]

از رنجی که می بریم

برای اینکه زنده بمانیم و متصل به جهان، به امید و هدف و انگیزه محتاجیم. ولی آیا داشتن امید و هدف کافی است؟ یک نیروی محرک باید باشد که انگیزه‌ای تولید کند و چرخ حرکتمان را بچرخاند. نیرویی که وادارمان کند به حرکت و به […]