افکار ما عادت‌های ما را می‌سازند

این عنوان را امروز در کلاس روان‌شناسی اعتیاد صید کردم. سریع روی تخته نوشتمش تا بعد از کلاس درموردش بنویسم. چیز مهمی که امروز در کلاس شنیدم این بود که با وجود اینکه برخی از مخدرها آنقدری افزودنی دارند که […]

سریال و تخمه

فکر می‌کنم سریال دیدن مثل تخمه خوردن است. اصلاً شاید برای همین است که تخمه شکستن به همراه سریال دیدن اینقدر کیف دارد. البته به نظرم سریال دیدن مضراتی را هم به همراه دارد. اصلاً بعضی وقت‌ها جز ضرر انگاری […]