قدرتِ کلمات

چند روز پیش که داشتم کتاب اعترافات یک قاتل نوشته یوزف روت را می‌خواندم، در یکی از صفحات، خط‌های زیر مرا به فکر فرو برد. آن را با شما به اشتراک می‌گذارم: باید مدت ها می‌گذشت تا یاد بگیرم کلمات نیرومندتر از کردارها هستند. هروقت […]