معرفی کتاب: «چگونه کمال گرا نباشیم»

چگونه کمال گرا نباشیم: راهی جدید به سوی خود باوری، زندگی بدون ترس و رهایی از کمال گرایی،( How to Be an Imperfectionist: The New Way to Self-Acceptance, Fearless Living, and Freedom from Perfectionism) ، نوشته استفان گایز کتابی است برای شورش علیه خودِ کمال گرا. گایز دراین کتاب به توصیفات و تعریفات و لیست بندی کردن راه های موجود […]

میله را بیاور پایین

امروز کتاب چگونه کمال گرا نباشیم نوشته استفان گایز را تمام کردم. یکی از مشکلاتی که خیلی از ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم، به تعویق انداختنِ شروع کار هاست. گایز در بخش هایِ ابتدایی این کتاب عنوان میکند که مشکل به تعویق انداختن از آن جایی می آید که می خواهیم در یک موقعیت ایده آل […]