نوشتن شنا کردن است؛ ۷ شباهت بین نوشتن و شنا کردن

تا به‌حال به شباهت میان نوشتن و شنا کردن فکر کرده‌اید؟ چند روز پیش در یکی از تمرین‌های ششمین جلسهٔ باشگاه تولید محتوا قرار شد برای موضوعمان چند استعاره بنویسیم. در آن ده دقیقه‌ای که سعی کردم اجازه بدهم هر […]