مقابله با فشار روانی

در پست های قبلی به فشار روانی و انواع فشار روانی پرداختیم. در این پست به منابع لازم برای مقابله با فشار روانی می پردازیم. منابع لازم برای فشار روانی لازاروس و فولکمن برای مبارزه با فشار روانی تعدادی منابع را معرفی کرده اند که به آنها اشاره می شود. سلامتی و توانایی: عامل تنش زا باعث ایجاد تغییرات فیزویولوژیک […]

انواع فشار روانی

در پست قبلی در مورد فشار روانی گفتیم. برای کنترل فشار روانی، در ابتدا باید بدانیم که چگونه بوجود می آید و چه علائمی را ایجاد می کند. بعد از آن می توانیم آگاهانه تر در مورد کنترل آن اقدام کنیم. در این پست به طور خلاصه به انواع فشار روانی و راه های مقابله با آن می پردازیم. انواع […]

فشار روانی

وقتی یک تعارض برای مدتی طولانی حل نشده باقی بماند غالباً باعث تنش هیجانی مزمن می شود، که به عنوان فشار (استرس) از آن یاد می شود. هانس سلیه که او را پدر تحقیقات درباره فشار روانی می دانند، فشار روانی را این گونه تعریف می کند: فشار روانی یعنی مجموعه واکنشهای غیر اختصاصی جاندار در مقابل هر نوع تقاضای […]