جمله به جمله

تعریف شنیدن هم خوب است هم بد. خوبی‌اش این است که به آدم انگیزه می‌دهد و دلگرمی برای ادامه دادن و بدی‌اش این است که انتظار آدم را از خودش می‌برد بالا و یک سیخونکی هم می‌زند به کمال‌گرای درون تا از خواب خرگوشی بیدار […]

چاه هنرمند | راهی برای رهایی از خشک طبعی در نوشتن

همۀ کسانی که دستی در نوشتن دارند با خشک طبعی مواجه می‌شوند. منظورم همان هنگامی است که آدم احساس می‌کند درونش خالی و تهی شده و هیچ چیزی برای نوشتن ندارد. در پست فلج قلم یا خشک طبعی به نقل از کتاب نویسندگی خلّاق راه‌هایی […]

اندر فواید آزاد نویسی و زیاد نویسی

یک زمانی فکر می‌کردم خیلی نمی‌شود نوشت و آدم یک جایی کم می‌آورد. همان حدود یک سال پیش هم که روزانه نویسی را شروع کردم بعد چند روز احساس کردم دیگر چیز بدرد بخوری برایم نمانده. البته مطالعه و سوخت رسانی لازم است برای نوشتنِ […]

جمله سازی با نوشتن

نوشتن زمان را ثبت می‌کند. نوشتن خاطرات را پایبند می‌کند. نوشتن از فرار واژه‌ها جلوگیری می‌کند. نوشتن قلم می‌خواهد و جان. نوشتن با نوشتن آغاز می‌شود. نوشتن برای ادامۀ حیات لازم است. نوشتن خود زیستن است. نوشتن مرهم روان‌های رنجیده است. نوشتن قلم زدن در […]

فاصلۀ گفتن تا نوشتن

فکر نمی‌کنم که نوشتن فرق چندانی با حرف زدن داشته باشد. البته گاه یکی آسان‌تر می شود نسبت به دیگری. که آن هم بستگی به خودمان دارد و حساسیت موضوع و جا و مکان ارائه‌اش. به هر حال هر دوشان تشکیل شده‌اند از افکاری که […]