معرفی کتاب: «پیاده روی، و سکوت در زمانه هیاهو»

چند صد سالی است که بشر در تلاشی مداوم دور و بر خودش را شلوغ می کند. صدای طبیعت را بیشتر و بیشتر خفه می کند و صدای تکنولوژی و ماشین های آهنی را جایگزینش کرده. بشر از همان اول ها دنبال راهی بود برای […]