من لایق چه هستم؟

می‌گوید وقتی برای خودت احترام قائل باشی و به خودت احترام بگذاری، ناخواسته طوری رفتار می‌کنی و پیامی برای طرف مقابل می‌فرستی که باعث می‌شود او هم محترمانه با تو برخورد کند. این احترامی که کسب می‌کنی باعث می‌شود که […]