اضطراب، ترس، هیجان

از آن جایی که هوش هیجانی برابر است با توانایی شناخت، شناسایی و ابراز احساسات، پس برای تقویت آن اول از همه باید نسبت به احساسات‌مان شناخت پیدا کنیم و بعد از آن راه حل مناسب هر کدام را شناسایی کنیم. بعضی احساسات شبیه به […]

عینکی

من یک عینکی هستم مثل هزاران عینکی دیگر. اینکه مدام عینک روی صورتت باشد یا اینکه مجبور باشی در مواقعی از آن استفاده کنی شاید چندان جالب به نظر نرسد ولی به هر حال مزایایی هم دارد. این عینک همیشه به من یادآوری می‌کند که […]

حفظ بقا

روی پنجه پاهایش ایستاد و دستانش را دراز کرد. به سختی نوک انگشتانش لبه ظرف را لمس کرد. بیشتر خودش را به سمت بالا کشید. چهارپایه زیر پاهایش لغزید. نفسش سنگین شد. قلبش محکم‌تر می‌کوبید. به زمین افتاد. صدای شکستن ظرف و دردی که توی […]

تأثیر گذارترین کتاب

یک سوالی هست که می‌پرسد تأثیر گذارترین کتاب یا کتاب‌هایی که خوانده‌اید کدام‌ها هستند؟ تصور کن بالای یک تپه مشرف به یک شهر کوچک ایستاده‌ای. هوا گرگ و میش است و چندان چیزی قابل تشخیص نیست. حالا چراغ‌های خانه‌ها و تیرهای چراغِ توی خیابان یکی‌یکی روشن […]