عینکی

من یک عینکی هستم مثل هزاران عینکی دیگر. اینکه مدام عینک روی صورتت باشد یا اینکه مجبور باشی در مواقعی از آن استفاده کنی شاید چندان جالب به نظر نرسد ولی به  هر حال مزایایی هم دارد این عینک همیشه به من یادآوری میکند که دارم از دیدگاه خودم جهان و قضایایش را میبینم شاید عینک من دارد اشتباه نشان […]

حفظ بقا

روی پنجه پاهایش ایستاد و دستانش را دراز کرد. به سختی نوک انگشتانش لبه ظرف را لمس کرد. بیشتر خودش را به سمت بالا کشید. چهارپایه زیر پاهایش لغزید. نفسش سنگین شد. قلبش محکم تر می کوبید. به زمین افتاد. صدای شکستن ظرف و دردی که توی تنش پیچید با هم مخلوط شد. از همین میترسید. حالا باید چه کند؟ […]

تاثیر گذار ترین کتاب

یک سوالی هست که می پرسد تاثیر گذار ترین کتاب یا کتاب هایی که خوانده اید کدام ها هستند؟ تصور کن بالای یک تپه مشرف به یک شهر کوچک ایستاده ای. هوا گرگ و میش است و چندان چیزی قابل تشخیص نیست. حالا چراغ های خانه ها و تیر های چراغِ توی خیابان یکی یکی روشن می شوند. حالا کم کمک […]

زمان

ایام از پی هم می گذرند آیا این ماییم که در گذر زمان به جلو می رویم و ایام را پشت سر می گذاریم ؟  یا این زمان و روزگار و ایام است که ما را پشت سر جا می گذارند و به پیش می روند؟ ما ثانیه ها را پشت سر وا می نهیم یا آنانند که که با […]