معرفی کتاب: «بهترین داستان های جهان1»

«بهترین داستان های جهان (جلد اول):  قرن‌های ۱۹ و ۲۰ استادان کهن سنت‌گرایان» مجموعه داستان کوتاهی است از نویسندگان سراسر جهان که توسط آقای احمد گلشیری جمع آوری و ترجمه شده اند. این مجموعه شامل پنج جلد است و خواننده در این مجموعه با چهار دورهٔ داستان‌نویسی در قرن‌های نوزده و بیست میلادی آشنا می شود: دورهٔ سنت‌گرایان که از […]