خودآگاهی و هوش هیجانی

طبق تعریف دنیل گلمن، هوش هیجانی عبارت است از توانایی‌هایی از این قبیل که فرد در برابر ناملایمات ایستادگی کند و بتواند انگیزۀ خودش را حفظ کند، کامیابی را به تعویق بیندازد و در مقابل وسوسه‌ها ایستادگی کند، حال و احوالات روحی خودش را تنظیم […]