تفاوت کاراکتر دراماتیک و حقیقی از دید فورستر

ما گاهی خیال می‌کنیم برای واقع‌پذیرتر شدن داستان‌مان باید تمام و کمال از زندگی حقیقی مایه بگیریم. درست مثل همان چیزی که در زندگی روزمره اتفاق می‌افتد. اما آیا کارکتر دراماتیک یا داستانی نباید تفاوتی با کارکترها و آدم‌های حقیقی […]