معرفی کتاب: «زبان بدن»

تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که حرکات بدن و ژست هایی که می گیریم تا چه حد می توانند معنا دار باشند؟ هنگام برقراری ارتباط با شخصی، در کنار ارسال پیام های کلامی، با حالات بدنی، طرز نگاه کردن و عکس العمل های بدنی مان نیز ارتباط غیر کلامی برقرار می کنیم. کتاب «زبان بدن» نوشته […]