مقابله با فشار روانی

در پست های قبلی به فشار روانی و انواع فشار روانی پرداختیم. در این پست به منابع لازم برای مقابله با فشار روانی می پردازیم. منابع لازم برای فشار روانی لازاروس و فولکمن برای مبارزه با فشار روانی تعدادی منابع را معرفی کرده اند که به آنها اشاره می شود. سلامتی و توانایی: عامل تنش زا باعث ایجاد تغییرات فیزویولوژیک […]