گوهر و سنگ

در شیمی دبیرستان مبحثی داشتیم به نام دگر شکل یا آلوتروپ، که به شکل های گوناگونی که از یک عنصر در طبیعت یافت می شود می گویند. آنجا بود که فهمیدم الماس و گرافیت دگر شکل هستند. فهمیدم که الماس به خاطر […]

با انگیزه بودن

خیلی وقت ها که می‌خواهیم دست به کاری بزنیم، دست و دلمان به کار نمی‌رود. گاهی هم به این بهانه که «حسش نیست» از زیر کار در می‌رویم و پرونده یک کار ناتمام دیگر را هم باز می‌گذاریم. چرا برای […]

عادت

عادت کردن یعنی چه؟ با عادی شدن نسبتی دارد؟ از خانواده معمولی است؟ با ملال رابطه‌ای ندارد؟ عادت کردن خوب است یا بد؟ بنا به تعریف فرهنگ معین، آنچه که بدان خوی گرفته باشند؛ خوی، خلق. 2-رسم، آیین؛ج.عادات. در عرف هم […]

سیزیف

اغلب به این نتیجه می‌رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطورۀ یونانی است و قصه‌اش از این قرار است که مرتکب خطایی می‌شود و خدایان مشورت می‌کنند که به چه محکومش […]

تهدیدِ رنج

همۀ ما در طی مسیر زندگی‌مان ناگزیر با سختی‌ها و مشکلاتی دست به گریبان می‌شویم که رنج‌هایی به همراه دارند. این سختی‌ها و مشکلات برای هر کسی متفاوت است و بالطبع درک و برداشت هر کس از آنها نیز. هرکسی […]

فرصت

تیک تاک ساعت هشدار گذر ثانیه‌هایی را می‌دهد که انباشته می‌شوند و ساعت‌ها و رزوها را می‌سازند. زمان می‌گذرد و من هنوز منتظر فرصت مناسبم. فهمیده‌ام که فرصت مناسب همیشه خودش پیش نمی‌آید. گاهی باید قلاب ماهی گیری را بیندازم […]

تأثیر گذارترین کتاب

یک سوالی هست که می‌پرسد تأثیر گذارترین کتاب یا کتاب‌هایی که خوانده‌اید کدام‌ها هستند؟ تصور کن بالای یک تپه مشرف به یک شهر کوچک ایستاده‌ای. هوا گرگ و میش است و چندان چیزی قابل تشخیص نیست. حالا چراغ‌های خانه‌ها و تیرهای […]