از در و دیوار بنویسید! | آزادنویسی را از یاد نبر

چه عیبی دارد گاهی از در و دیوار بنویسیم؟ فقط قلم و کاغذ را برداریم و از هرچه که می‌بینیم و احساس می‌کنیم بنویسیم. هرچقدر جزئی‌نگارانه‌تر، بهتر! خوب‌تر خواهد بود که آخروعاقبتش هم فکر نکنیم. فقط بنویسیم و اجازه بدهیم […]

وقتی قرار است بنویسی، گوشی را دور کن

می‌خواهم از این بنویسیم که گوشی حواسپرت کن است. می‌دانم که همه می‌دانند! دلم می‌خواهد باز هم بگویم. به کسی چه ربطی دارد؟!خواستم بگویم که وقتی مشغول کاری هستی آن وامانده را بگذار کنار. بگذارش یک جایی که چشمت بهش […]

یک یادداشت سردستی | شاید این منم که همه چیز را پیچیده می‌کند

موبایل را از شارژ می‌کشم بیرون، روی صندلی تاب می‌خورم و از صفحهٔ نمایشگر رو می‌گیرم. عینکم را در می‌آورم تا یک وقت خیال دزدکی نگاه کردن به سرم نزند! احساس می‌کنم عضلات مغزم به تپش افتاده. البته اگر مغز […]