رستاخیز کلمات

امروز در سمپوزیوم نویسندگی با یکی از تفاوت‌های نویسنده با مردم عادی آشنا شدم. نویسنده‌ها جرئت و جسارت این را دارند که با کلمه‌هایی دور از ذهن فضایی بسازند غریب. تصویری ناب که تو را مجذوب خودش می‌کند. آنها از کلمات عجیب و غریبی استفاده […]

مالِ من هست، مالِ من نیست

حس مالکیت نسبت به چیزی، وقتی ایجاد می‌شود که دیگران تو را مالکش خطاب کنند و بعد کم‌کم تو نیز. البته گاه قضیه معکوس است. مثل یک معادلۀ برگشت پذیر.زمانی یک چیز را نمی‌خواهی و آن قدر تو را مالکش صدا می‌زنند که یک جایی […]