رستاخیز کلمات

امروز در سمپوزیوم نویسندگی با یکی از تفاوت‌های نویسنده با مردم عادی آشنا شدم. نویسنده‌ها جرئت و جسارت این را دارند که با کلمه‌هایی دور از ذهن فضایی بسازند غریب. تصویری ناب که تو را مجذوب خودش می‌کند. آنها از کلمات عجیب و غریبی استفاده نمی‌کنند. اینها همان کلماتی است که ما شما می شناسیمشان و در گنجه حافظه‌مان در […]

کلمه سالِ من «آگاهی»

بالاخره بعد از کلی تفکر و تامل، کلمه سالم را برگزیدم. کلمه سال قرار است کلمه ای باشد برای تمام سالی که در پیش رو دارم. کلمه ای که هر بار چشمم به جمالش روشن شد یادم بیفتد که قرار است در این سال چه کنم. کلمه آگاهی را انتخاب کردم. شاید انتخابش به این خاطر بود که کلمه ذهن […]

مالِ من هست، مالِ من نیست

حس مالکیت نسبت به چیزی، وقتی ایجاد می شود که دیگران تو را مالکش خطاب کنند و بعد کم کم تو نیز. البته گاه قضیه معکوس است. مثل یک معادله برگشت پذیر.زمانی یک چیز را نمی خواهی و آن قدر تو را مالکش صدا میزنند که یک جایی دیگر زبانت هم خلاف خواسته ات می چرخد.یک وقت هایی هم یک […]