شاهنامه و پیاده روی

فکر نمی کنم کسی اینجا باشه که ندونه شاهنامه چیه. بالاخره هیچی هیچی هم که سراغی از کلاسیک های ادبیمون نگیریم، اثری مثل شاهنامه رو تقریبا تو تمام پایه های تحصیلیمون یه بخشی ازش رو خوندیم. کیِ که رستم رو نشناسه. کم ِ کم دیگه رستم رو […]