این کار سخت امّا مهم

از آخرین باری که دستی به سر و گوش مطالب قدیمی کشیده بودم خیلی می‌گذشت. چندین بار سعی کردم که یک برنامه‌ای بچینم و یک بازبینی انجام بدهم اما راستش تنبلی و هزار و یک بهانه‌ی دیگر مانع می‌شدند. با خودم می‌‌گفتم چه فایده‌ای مطالب چند ماه پیش را به‌روز کنم؟ چه کسی می‌خواندشان؟ اصلاً حالا چه فرقی می‌کند؟ همین […]

این بچه های عزیز

یکی از مهم‌ترین بخش‌های نگارش یک متن ویرایش آن است. بعد از اینکه کار نوشتن پیش‌نویس اولیه به آخر رسید بهتر است کمی از متن فاصله بگیرید و بعد از کمی هواخوری برگردید سرکار. این فاصله لازم است تا ذهن از موضوع و نوشته فاصله بگیرد و بتواند با آزادی بیشتر و با غرض ورزی کمتر متن را تحلیل کند. […]