از نوشتن تا عمل کردن

دیشب یک تجربه نو داشتم و پایبندی تمام و کمال به اولویت بندی را رعایت کردم. معمولاً یک چک لیست از کارهایی که در روز می خواهم انجام بدهم آماده می کنم ولی اینکه این کارها به چه ترتیبی انجام بگیرند خیلی مشخص نبود. نهایتاً دو سه کار اول تکلیفشان معلوم بود و ما بقی را علی الله جلو می […]

بنویس تا رها شوی از درد ها

به نظرم بهترین راه برای خلاصی از خاطرات آزار دهنده نوشتنشان است و کم نیستند کسانی که از تجربیات سودمندشان در این زمینه گفته اند. سخت است به سختیِ تجربه دوباره شان. ولی سودمند است. اصلا همین که می نویسی اش انگاری از تو جدا می شود. خصوصا اینکه برایش یک قصه بسازی. اصلاً یک شخصیتی خلق کن و همان […]

ریشه یابی با نوشتن

تا به حال شده به دنبال ریشه اضطراب هایتان باشید؟ بالاخره همه مان در طول زندگی، شبانه روز  با منابع اضطراب زای زیادی سر و کار داریم. ولی آیا شده یک موضوع خاص، اضطرابی مزمن و خاص در شما ایجاد کند؟ مثلاً از حضور در مکان یا موقعیت به خصوصی دچار اضطراب شوید؟ برای مثال سر جلسه های امتحان، اضطراب […]

نوشتن، راهی برای تخلیه فشار روانی

در طی روز های گذشته، در مورد فشار روانی و راه هایی برای کنترل آن صحبت کردیم. برای کنترل فشار روانی یا جلوگیری از فوران کردن آتشفشان خشم، راه های مختلف و زیادی وجود دارد. یکی از راه ها ابراز کردن مستقیم آن است. اصلاً فایده درد دل کردن و غیبت کردن همین است! فقط خانم ها می فهمند چه […]

نوشتنِ رهایی بخش

به نظرم بهترین راه برای خلاصی از خاطرات آزار دهنده نوشتنشان است. سخت است به سختیِ تجربه دوباره شان. ولی سودمند است. اصلا همین که می نویسی اش انگاری از تو جدا می شود. خصوصاً اینکه برایش یک قصه بسازی. یک شخصیتی خلق کن و همان بلا را بر سرش نازل کن اسمی بگذار برایش. با نوشتن به آن رنج […]

از نوشتن

گمان نمی کنم نوشتن دلیل خاصی را بطلبد. همین که میلی پیدا می کنی به ریختن جریان افکارت بر پهنه سپیدیِ کاغذ، خود دلیلی قاطع برای نوشتن است. باید بدون ترس نوشت. وگرنه تمام سیستم های ذهنیمان میل دارد به سانسور کردن هر چه بیشتر. باید بدون ترس نوشت، البته بحث منتشر کردن جداست. طبیعتا هر چیزی جایی و مکانی دارد برای […]

درمانِ دلِ ابری من

وقتی که از حالِ ناخوشت می گویی انگاری جدا می شود از تو.  مثلِ یک تکه غده چرکین که جدایش می کنی و قبل از اینکه ریشه هایش را بیشتر بگستراند و بخش بیشتری را به گند بکشد، می اندازیش دور. از ناخوشی ها و ترس ها می گویم بر صفحه سفید تا دور شوند. تا جدا شوند. تا از بیرون […]