آدم‌ها ثابت نمی‌مانند و کودکان بزرگ می‌شوند

چیزی حدود 2 سال پیش بود که در یک کارگاه به نام: «نوجوان نافرمان» شرکت کردم. تقریباً همۀ افراد حاضر در آن جلسه والدینی بودند که با نوجوانانشان درگیر مشکل بودند. آن‌جا همان اول جلسه یک پرسشنامه توزیع شد و […]

درکِ نوجوانی

خیلی هامان توی خانه یک کودک در شرف نوجوانی یا یک تازه به نوجوانی رسیده داریم. شاید خودتان نوجوان هستین یا خیلی وقت نیست که پا از آن بیرون گذاشته اید. شاید هم خیلی سال می گذرد و چندان به […]