اگر می‌خواهی نویسنده شوی با ادبیات آشتی کن | نامه‌ای به یک نویسندۀ جوان

سلام محبوبه جان. گفتی که در دوران مدرسه اوضاعت با ادبیات چندان خوب نبوده، خصوصاً با درس دستور زبان. راستش من هم خیلی اوضاعم خوب نبود. همیشه نمره خوبی می‌گرفتم ولی خواندنم صرافاً برای نمره بود. هنوز که هنوز است با آرایه‌های ادبی مشکل دارم. البته که این موضوع مانع نمی‌شود برای نویسنده شدن. ولی حواست باشد که حتماً آموختنش […]

نامه‌ای به یک کتابخوارِ حریص

سلام زهره جان. می‌خواهم درباره عادات کتابخوانی کمی صحبت کنم. می‌دانم که چقدر دوست داری کتاب پشت کتاب بخوانی و قفسه‌های حقیقی و مجازی‌ات را انباشته از کتاب کنی. می دانم که در این روزهایی که به دلیل ازدیاد درس و امتحان و کارهای دیگر کمتر توانستی کتاب بخوانی چقدر کلافه می شدی. دیروز دیدم که با چه ولعی داستان‌های […]

نامه نگاری برای نوشتن

زمانی تنها راه ارتباطی مردم نامه نوشتن بود. در طی اعصار و قرون، نامه شکل و شمایل عوض کرد و از شفاهی به کتبی و دیجیتالی رسید. طومارهای لوله شده تبدیل شدند به کاغذهای چهارضلعی، کاغذ شد تلگراف و بعد ایمیل، و حالا هم که شبکه‌های مجازی افتاده‌اند روی لاشۀ نامه نگاری و در حال مکیدن مغز استخوان‌هایش هستند. البته […]