چگونه می‌توان بیشتر نوشت؟ + راهکاری برای مقابله با ترس از تکراری نوشتن

سلام محبوبه جان. گله کرده بودی از مشغله‌ها و وقتی که برای نوشتن کم بود. گفته بودی چگونه می‌شود بیشتر نوشت. به‌نظر من برای بیشتر نوشتن باید سرعتت را بالا ببری. باید قبل از اینکه کلمه در ذهنت نقش ببندد تو آن را روی برگه […]

نامه‌ای به یک فکورِ بی‌عمل | مشکل از فکر زیادی است

سلام بر محبوبۀ عزیز. از دریافت نامه‌ات بسیار شادمان گشتم. خیال می‌کردم که دیگر ما را از یاد برده‌ای. ببین محبوبه جان در پاسخ به سؤال و مشکلی که گفتی باید بگویم که راه‌حل یک چیز است: «عمل‌گرایی» می‌دانم که تو تمام سعی خودت را […]

اگر می‌خواهی نویسنده شوی با ادبیات آشتی کن | نامه‌ای به یک نویسندۀ جوان

سلام محبوبه جان. گفتی که در دوران مدرسه اوضاعت با ادبیات چندان خوب نبوده، خصوصاً با درس دستور زبان. راستش من هم خیلی اوضاعم خوب نبود. همیشه نمره خوبی می‌گرفتم ولی خواندنم صرافاً برای نمره بود. هنوز که هنوز است با آرایه‌های ادبی مشکل دارم. […]

نامه‌ای به یک کتابخوارِ حریص

سلام زهره جان. می‌خواهم درباره عادات کتابخوانی کمی صحبت کنم. می‌دانم که چقدر دوست داری کتاب پشت کتاب بخوانی و قفسه‌های حقیقی و مجازی‌ات را انباشته از کتاب کنی. می دانم که در این روزهایی که به دلیل ازدیاد درس و امتحان و کارهای دیگر […]