قصه‌ها و کاتارسیس

دیروز در کتاب «بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه نویسان» رسیدم به واژه‌ای نو: «کاتارسیس». معادل این واژه در زبان ما برابر است با پالایش عاطفی. چیزی شبیه به همان تصعیدی که فروید در مکتب روان‌کاوی‌اش در مجموعۀ مکانیسم‌های دفاعی روانی مطرح […]

قصه هایی که می سازیم2

در پستی از قصه هایی که می سازیم گفته بودم و نقلی آورده بودم از کتابی. در این نوشتار سعی کرده‌ام قصه‌هایی که می‌سازیم را دسته بندی کنم . قصه‌هایی که می‌سازیم سه دسته‌اند. قصه‌های توطئه قصه‌های توجیه قصه‌های تعصب […]