سوءهاضمه نگارشی | یک اختلال در فرایند نگارش

تا به حال شده احساس کنید چیزی سر دلتان مانده؟ منظورم از بقایای غذای خورده شده است. یا اینکه احساس کنید چیزی ته حلقتان گیر کرده؟ یا کمی احساس ترش کردن بکنید؟ این یک تصویر ساده از سوءهاضمه است. در این حالت معده‌تان به دلیل […]

نوشتن از ناتوانی در نوشتن

نوشته‌های چند روز گذشته، چرک‌نویس‌ها، آزاد نویسی‌ها، کامنت‌هایی که گذاشته‌ام، در بیشترشان ردی از این موضوع پیدا می‌شود که «در هر حالی می‌توان نوشت». حتی اگر حال نوشتن نداری یا دستت برای نوشتن خالی باشد. انگار در این چند روزه ناخودآگاهم داشته مرا برای امروز […]

بخوان بعد بنویس

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که آدم نوشتنش نمی‌آید. حالا شما اسمش را بگذار فلج قلم یا خشک طبعی. چه فرقی می‌کند؟ مسئله این است که من می‌خواهم بنویسم، اما نمی‌شود. شاید به قول کمرون چاه هنرمندانم خشکیده. این نکته مهمی است و امروز در جلسه […]

چاه هنرمند | راهی برای رهایی از خشک طبعی در نوشتن

همۀ کسانی که دستی در نوشتن دارند با خشک طبعی مواجه می‌شوند. منظورم همان هنگامی است که آدم احساس می‌کند درونش خالی و تهی شده و هیچ چیزی برای نوشتن ندارد. در پست فلج قلم یا خشک طبعی به نقل از کتاب نویسندگی خلّاق راه‌هایی […]

و باز هم قصه ای تکراری در نوشتن

نه که هیچ ایده‌ای نداشته باشم. به گمانم باز دچار فلج قلم شده‌ام. کلمه‌ها توی سرم وول می‌خورند و ذهنم را آشفته می‌کنند و من نمی‌دانم کدام را اول از همه بگیرم. صبر و تحملم باز کم آمده. دلم را خوش می‌کنم به اینکه همان […]

فلج قلم یا خشک طبعی، مسئله این است!

می‌گوید میان فلج قلم و خشک طبعی تفاوت هست. می‌گوید وقتی قلمت فلج می‌شود که طرح و ایده‌ای داری ولی نمی‌توانی بنویسی. شاید یک چیزی توی مایه‌هایِ ترس از سفیدی کاغذ و خالی بودنش. ولی خشک طبعی زمانی است که کلاً هیچ نداری. مسئله این […]

گاه تنها راه صبوری است

امروز روز دوم است. از آن روزهایی که می‌خواهی بنویسی ولی انگار‌ کلمات فرار می‌کنند. مشکل نداشتن فکر و ایده نیست. مشکل ناتوانی در به بند کشیدنشان است. هر کلمه و حرف می‌شود یک ماهی. هرگاه گمان می‌کنم به چنگم افتاده و می‌توانم به بند قلم […]