آب که از سر گذشت

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب» به نظرم این ضرب المثل خیلی افسرده وار است یعنی یک وجب با ده وجب فرقی نمی کند؟ وجب به وجب اهمیت دارد! احتمالا آن کسی  که این ضرب المثل را گفته آن قدر در  چاه افسردگی سقوط کرده بوده است که دیگر هیچ روزنه ای به چشمش نمی […]