چند نقل قول دربارۀ نوشتن

بریده ها و جملات زیر از کتاب های مختلفی که درباره نوشتن و ایده پردازی هستند بازگو شده اند: فقط بنویسید. خطر کنید. مسلماً با نوشتن، اشتباهاتی را هم مرتکب می شوید. ولی فقط این جوری می‌شود نویسندگی را یاد گرفت.گلوریا کمپتون/گفت‌وگو نویسی نویسنده بودن آن است که نوشتن شما را بر‌می انگیزد تا به زندگی، آن طور که نرم […]

برای شروع کار باید قدم برداشت

لازم نیست بزرگ باشی تا شروع کنی؛ شروع کن تا بزرگ شوی. جان ماکسول محدودیت هایتان را فقط با این هدف که بر آنها غلبه کنید، به خاطر بیاورید. رندی گیج همان قدر که از موفقیت می آموزیم، از شکست نیز درس می گیریم. جیم ران گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به همند. سعدی […]