چگونه از اثر هاثورن سود ببریم؟

قبل از هر چیز بهتر است به تعریف اثر هاثورن بپردازم: در دهۀ 30 میلادی التون مایو و یک تیم تحقیقاتی یک خط تولید را زیر نظر گرفتند و سعی کردند با تغییر میزان روشنایی محیط میزان بازدۀ افراد را بسنجند و درنهایت به اثر […]

کارهای ناتمام را به سرانجام برسانید

یکی از عادت‌های بدی که حسابی دست آدم را می‌گذارد توی پوست گردو، پشت گوش انداختن کارهاست. «حالا بگذار برای فردا»، «آخر شب حتماً انجامش می‌دهم»، «کار زیادی ندارد همان لحظه‌های آخر تمامش می‌کنم»، «کار زیادی دارد! فرصت زیادی باید برایش گذاشت. بماند تا یک […]

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو | مروری بر تعریف همنوا، ناهمنوا و مستقل

احمد ماژیکی که توی دستش بود را چرخاند و گفت: خوب کیا موافقن؟ بابک دست‌هایی را که یکی‌یکی بالا می‌آمدند از نظر گذراند. حتی سپهر هم دستش را برد بالا. بابک سرش را به گوش سپهر نزدیک کرد و گفت: تو دیگه چرا رأی می‌دی؟ […]