رمان حادثه چیست؟

بعضی داستان‌ها بیشتر از اینکه به پیرنک و کاراکترها توجه کنند، روی حوادث داستان تمرکز می‌کنند. هرچند که بعضی‌هایشان پیرنگ یا کاراکتر چندان قرص و محکمی ندارند و بعضی‌هایشان دارند. این دیگر بستگی به خودِ نویسنده دارد. پس رمان حادثه […]

رمان پلیسی چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

داستان‌های ژانری معمولاً یک قالب مشخص برای طرح داستان دارند و پیرنگ و حادثه در آن‌ها پررنگ‌تر است. یک‌سری نشانه‌ها که ژانرهای مختلف را از هم جدا می‌کند. در زیر بخشی از کتاب «رمان چیست؟» ترجمۀ «محسن سلیمانی» را می‌خوانید. […]