یک دور باطل

بعضی وقت‌ها این ما هستیم که کار را سخت می‌کنیم. موضوع را زیادی بزرگ می‌کنیم و بعد ترس برمان می‌دارد و جا می‌زنیم و شانه خالی می‌کنیم و بعدش به خاطر همین جا زدن خودمان را سرزنش می‌کنیم و هزاران قول و قرار می‌گذاریم با خودمان و بعد دوباره فردا می‌شود و باز توی همان چرخه می‌چرخیم.

بهانه‌ای دیگر برای نوشتن

حتماً شما هم شنیده‌اید که شکر نعمت، نعمتت افزون کند. اما چقدر در زندگی‌مان شکرگزاری را به عمل در می‌آوریم؟ همه ما یک دل پر داریم برای ناله کردن و غر زدن. نمی‌خواهم بگویم مثبت بیندیش، اما واقعاً هیچ چیزی در روز حتی شده برای چند ثانیه، دلت را قرص نمی‌کند؟ لبخند به لبت نمی‌آورد؟ لازم نیست که چیز بزرگی […]

من، رنگ، انگیزه

انگیزه انواع مختلفی دارد. از انگیزه گرسنگی و تشنگی تا انگیزه پیشرفت و مادری. هر کدام از این انگیزه‌ها ساز و کار خاص خودش را دارد و آدم را در مسیر خاصی برانگیخته نگه می‌دارد. انگیزه می‌تواند از دورن خودمان سرچشمه بگیرد، می‌تواند از بیرون به سمت درونمان جاری شود. اما به هر حال محل عمل انگیزه جایی در درون […]

پشتوانۀ پشتکار

برای موفقیّت در هرکاری نیاز به مداومت در آن کار داریم و این مداومت از پشتکار حاصل می‌شود. پشتکار یعنی اینکه پای کار بمانی و با یک جور لجاجت و سرسختی مثل کنه بچسبی به کار. اما این پشتکار به یک‌سری همراهان دیگر هم محتاج است. در واقع این همراهان هستند که در ایجاد و تقویت پشتکار نقشی اساسی دارند: […]

با این روش جلوی نشت کردن زمان را بگیرید

احتمالاً برای شما هم پیش آمده باشد که آخر شب درحالی که به زیر پتو می‌خزید فکرتان درگیر این موضوع باشد که برنامه امروز هم ناقص ماند. یا اینکه تصورتان از زمان پیشِ‌رو با واقعیتی که گذشته همخوانی نداشته است. برای جلوگیری از این اتفاق راه‌های مختلفی را امتحان کردم. قالب برنامه ریزی‌ام را تغییر دادم، کارها را خرد کردم، […]

روشی برای مقابله با رکود پیشرفت

به نظر شما در چه صورتی است که در کاری ماهر و حرفه‌ای می‌شویم؟ شاید بگویید تکرار و تکرار. تا همین چند وقت پیش فکر می‌کردم که همین کافی است. یک کار را آنقدر تکرار می‌کنی تا بالاخره مسلط بشوی. ولی اگر تکرار خشک و خالی کمک کننده بود نباید همه‌مان حداقل در یک کاری به نهایت مهارت میرسیدیم؟ خیلی‌ها […]

چرا زنبور بی عسلیم؟

-هی زنبورک! عسلت کجاست؟ +از آنجایی که تو فقط عسلم را می‌بری و به جز آب قند چیزی به خوردم نمی‌دهی و تازه مدام خانه خرابم می‌کنی، تصمیم گرفته‌ام که دیگر عسل نسازم! آیا ایمان داری؟ همه ما می‌دانیم که زنبور بی‌عسل مثل عالم بی‌عمل است. حالا شاید هم این عالم بی‌عمل است که مثل زنور بی‌عسل است. به هر […]

چگونه انگیزه خود را بالا ببریم؟

انگیزه نیرویی است که منشأ درونی دارد، یعنی از درون خود فرد سرچشمه می‌گیرد و باعث می‌شود که به سمت هدفی برویم یا به کاری دست بزنیم و در طول مسیر ما را برانگیخته نگه می‌دارد. پس برای اقدام کردن به انجام کاری یا به سرانجام رساندنش باید انگیزه داشته باشیم. یک نیروی درونی که ما را برانگیخته کند و […]