تغییر کردن سخت است

تغییر دادن عادات سخت است؛ چون تلاش می خواهد، چون تغییر کردن سخت است.اما تغییر ندادن و تغییر نکردن یعنی ماندن و چسبیدن به نقطه امن و امان همیشگی.تغییر نکردن یعنی در همان حالی که هستی راکد بمانی.عادت داری، پس آشناست، پس امن است.تغییر گردن یعنی خارج شدن از جای همیشگی، یعنی خارج شدن از جان پناه عادات.تغییر کردن یعنی […]

گذر زمان

امروز در قفسه کتابخانه چشمم به یکی از کتاب های دوران نوجوانی ام افتاد. برخلاف خیلی از داستان های کودک و نوجوان که کهنه میشوند به مرور زمان و در بزرگسالی دیگر دلچسبی کودکی را ندارند، این از آن دست کتاب هایی است که هنوز هم جذبم می کند. شاید مشکل از ماست، نه مرور زمان و کهنه شدنِ مفاهیم. شاید […]