هنگامی که ترس به میدان می‌آید

کلمۀ ترس سرد است و یادآورد سرماست. ترس‌ها جان آدم را می‌مکند، مثل دمنتورهای هری پاتر. ترس‌ها دست و پای آدم را می‌بندند، مثل غل و زنجیری که تو را ته آب‌های عمیق نگه می‌دارد. همۀ ما یک ترسی داریم. از ترس هم نمی‌شود اجتناب […]

چشمانت را ببند و شروع کن | حرفی با خود

بیشتر اوقات وقتی می‌خواهیم کاری را شروع کنیم موتور ذهنمان روشن می‌شود و با سرعتی حیرت انگیز تمام احتمالات ممکن و غیرممکنی که موجب به سرانجام نرسیدن می‌شود را ردیف می‌کند و شاید حتی چشمانت گرم شود و ترجیح بدهی به جای عمل کردن بروی […]

راه پس و پیش را ببند

تا به حال شده در میانۀ راه یا حتی اواخرش احساس کنی بیش‌تر از این دیگر نمی‌توانی جلو بروی اما فکر هزینه‌هایی که صرف کرده‌ای و نگرانی بابت حرام شدن‌شان تو را تا آخر خط ببرد؟ این نقطۀ بی‌بازگشت است. جایی از مسیر که فکر […]

اضطراب، ترس، هیجان

از آن جایی که هوش هیجانی برابر است با توانایی شناخت، شناسایی و ابراز احساسات، پس برای تقویت آن اول از همه باید نسبت به احساسات‌مان شناخت پیدا کنیم و بعد از آن راه حل مناسب هر کدام را شناسایی کنیم. بعضی احساسات شبیه به […]

یک دور باطل

بعضی وقت‌ها این ما هستیم که کار را سخت می‌کنیم. موضوع را زیادی بزرگ می‌کنیم و بعد ترس برمان می‌دارد و جا می‌زنیم و شانه خالی می‌کنیم و بعدش به خاطر همین جا زدن خودمان را سرزنش می‌کنیم و هزاران قول و قرار می‌گذاریم با […]

انگیزه و ترس

بعضی وقت‌ها بی‌انگیزگی از سر ترس است. ترس از شکست خوردن یا بدتر از آن ترس از شکست مجدد. می‌ترسیم باز همان نتیجه حاصل شود. می‌ترسیم که در جا بزنیم یا آخر کار برسیم به بن‌بست و آخر قصه‌مان به شرمگین شدن و برچسب خوردن […]

زمین خوردن ترس دارد

نباید از اشتباه کردن ترسید. اشتباه کردن و اثر بد تولید کردن هیچ ترس ندارد. نه که خودم هیچ نمی‌ترسم! اتفاقاً چون ترس خودم همین است می‌گویم ترس ندارد. به شما می‌گویم بلکه ترس خودم هم بریزد. زمین خوردن درد دارد ترس هم دارد ولی […]

خشم و دور باطل

به گمانم خشم هم از ترس سرچشمه می‌گیرد.خشمگین می‌شوی چون کنترل اوضاع دارد از دستت خارج می‌شود یا شده است.وقتی کنترل اوضاع از دستت در برود دیگر اوضاع آن طور که پیش‌بینی ‌می‌کردی، پیش نخواهد رفت. خشمگین می‌شوی چون موضع قدرتت به خطر افتاده.موضع قدرت […]