من بَدَم | احساس گناه مانع عزت‌نفس است

تا به‌حال شده فکری از ذهنت بگذرد که باعث شود وحشت کنی؟ فکری در مورد خودت. مثلا آروزی مردن کسی، یک.قضاوت خصمانه یا چیزی شبیه به آن.یا اینکه در میان بحث و جدل یکهو چیزی از دهانت در برود. مثلا از روی خشم و بعد […]

هدفمندی | چگونه انتخاب می‌کنی؟

محبوبه وارد سایت می‌شود. می‌بیند که همان رشته‌ای که همه منتظرش بودند را قبول شده. محبوبه خوش‌حال می‌شود. همه شادی م‌کنند. تحسین می‌شود و دست مریزدا می‌گیرد.  شب می‌شود. محبوبه توی جا وول می‌خورد. هرچه می‌کند خوابش نمی‌برد. فکر رشته‌ای که قبول شده مثل خوره […]

صدایِ من؛ با صدای درون خود چه می‌کنیم؟

داشتم محبوبه (شخصیت خیالی‌ام) را در ذهنم مجسم می‌کردم که احساس کردم چیزی در دلم فروریخت. از خودم پرسیدم که محبوبه شبیه به من نیست؟ البته که می‌دانستم وجه اشتراک زیادی با او دارم اما ادامۀ این فکر بود که تنم را لرزاند: «نکنه محبوبه […]

پُر بودها هم مشکل‌ آفرینند! | از عزت‌نفس

چند روزی است که کتاب روان‌شناسی عزت‌نفس نوشتهٔ ناتانیل براندن را مزمزه می‌کنم. جملات زیر بخش‌های موردعلاقه من از ۷ فصل ابتدایی کتاب است: مانعی بر سر سعادت عاشقانه، از این هراس بزرگ‌تر نیست که، کسی خود را شایستۀ عشق نداند. اگر هدف من اثبات […]

جملات آگاهی بخش

«آرمان از کنار پیاده رو رد می‌شد که چشمش به یک بطری افتاد. بطری را برداشت. درش را باز کرد و و به بینی‌اش نزدیک کرد. محتویات بطری بوی آشنایی داشت. آرمان بطری را سرکشید.» ممکن است به‌نظرتان برسد که آرمان دیوانه است! یک آدم […]

راحتی عزت‌نفس نیست | عزت‌نفس کاذب

مکانیسم طبیعی روان ما به‌صورتی است که به دوری از درد مایلیم. همین میل باعث می‌شود گاهی بی‌خبری را ترجیح بدهیم به آگاهی. که توی افکار پریشان خودمان دست و پا بزنیم و سرکی به گذشته و آینده بکشیم و وقت‌مان را با نق و […]

دشمن‌ترین دشمن تو | اصلاح صدای درون

حالا که این متن را می نویسم حسابی از بابت انتخاب چنین عنوانی از دست خودم عصبانی‌ام. چهار روز پیش که این جدول را تکمیل می‌کردم، اصلا تا همین دیروز به نظرم عنوان خوبی بود. اما از صبح دارم فکر می‌کنم با این مضمون تکراری […]

عزت‌نفس و خودآگاهی

دیروز احساس می‌کردم برای این عنوان چیزهایی در سرم دارم. از صبح هم مشغول فکر کردنم و چیزکی هم نوشتم. اما زیادی خلاصه بود. یک برگه با چند جمله و فلش را چسبانده‌ام به لبۀ قفسۀ کتاب‌ها بلکه معجزه‌ای شود و چیزی بجوشد! مدرس کارگاهی […]