گزارشی از هفتۀ پنجم و ششم باشگاه همقدم

در این دو هفته به مبحث کمال‌گرایی پرداختیم. هفتۀ پنجم بیشتر به شناخت کمال‌‎گرایی و مفهوم آن و نیز خوانش بخش‌هایی از کتاب موهبت کامل نبودن گذشت. در کنار این موضوع برنامۀ تمرین‌های تنفسی و ثبت عملکردهای روزانه را نیز آغاز کردیم. در طی هفتۀ […]

اولین گزارش از فعالیت باشگاه همقدم

تا به امروز ۴ هفته از تشکیل باشگاه همقدم می‌گذرد و در این مدت ما هر جمعه درمورد یک موضوع متفاوت به بحث و گفت‌وگو پرداخیتم. هفتۀ اول به تعریف خودشناسی و تشریح اهمیت آن پرداختیم و در انتها قرار بر آن شد تا اعضا […]