اندر فواید آزاد نویسی و زیاد نویسی

یک زمانی فکر می کردم خیلی نمی شود نوشت و آدم یک جایی کم می آورد. همان حدود یک سال پیش هم که روزانه نویسی را شروع کردم بعد چند روز احساس کردم دیگر چیز بدرد بخوری برایم نمانده. البته مطالعه و سوخت رسانی لازم است برای نوشتنِ نوشته هایِ پر فایده. ولی آیا لازم است همیشه چیز های به […]

نور و نوا

و در آن هنگام که هیچ نیست، نوری انگار می تابد. و از هیچ چیزی پدید می آید بر صفحه خالی. شاید کلمه ای باشد از یک داستان، نتی باشد از یک موسیقی، یا طرحی باشد برای آفرینش چیزی، یا شاید رنگی برای خلق یک عالم. آن هنگام که گمان می کنی هیچ نداری، در همان نزدیکی، چیزی انتظار می کشد، […]