زیادی سخت نگیرید

زیادی سخت نگیرید. گاهی لازم است از کار دست بکشید و از سکوت لذت ببرید.« برایان تریسی» در میان رگبار حوادث و سختی های مسیر روزگارو سنگ اندازی های تقدیر و موذی گری های این چرخ گردون، خوب است دمی بنشینیم و بیاساییم. نفسی تازه کنیم و استراحتی به پاهای خسته مان بدهیم. تن زخمی مان را وارسی کنیم و […]

به: کرونا

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت جناب آقا/خانم کوید-19 ملقب به کرونا. امید وارم حالت خوب باشد. همین ابتدا میخواهم یک خسته نباشید بگویم خدمتتان. واقعا کارتان بسیار سخت است. فکر میکنم در تاریخ این هزاره ماندگار شدی. صده ها بود که هیچ موجود میکروسکوپی به اندازه شما گرد و خاک راه نینداخته بود. من خیلی سر رشته در […]

نوشته ای درباره نوشتن

تو قلم را در دست بگیر ، پشت میز بنشین و شروع کن به نوشتن. تو اراده کن و بنشین منتظر کلمات. التماسشان کن آن ها می آیند. نه اصلا میدانی؟! … ”پشت میز بنشین و بمان و گوش کن، حتی گوش هم نکن، فقط منتظر بمان! کاملا ساکت و تنها!! دنیا خودش را به تو عرضه خواهد کرد، تا […]

مشغله

خفه میکنی خود را در میان مشغله ها. به خود می آیی می بینی هیچ وقتی نداری که حتی سرت را بخارانی. دو دست کافی نیست، بیست و چهار ساعت کافی نیست. از این ور باید بدوی به آن ور. هر دستت کاری می کند و هر گوشه ذهنت مشغول به کاری است و مدام چشمت می پرد به سمت […]

در باب این روز های ملال آور

به قالب روزها و هفته ها یی که می گذرند دقت کرده ای؟! دیده ای که چقدر تکراری می آیند و می روند؟! آخر چرا هر کاری کنی بازهم به یک سیر روتین و تکرار وار میرسی؟ اصلاً انگار این ذات دنیاست، یک چیزی است که از سرشت دنیا و ما جدا نیست. هرکاری کنیم تهش یک چرخش تکراری داریم. […]

نوشته ای در باب زندگی

زندگی چیست؟ اصلا حکمت این زندگی با این پیچ و خم ها، روی این کره ی خاکی در میان این منظومه شمسی و چرخیدن به دور آن خورشید عظیم با آن گرمایش چیست؟ به کجا باید برسیم؟ کی تمام می شود مصائب این زندگی؟ کی به پایان می رسد این تراژدی؟ کی رهایی می یابیم از چنگال این روزگار؟ آیا […]

مردابی که ما را می بلعد

صبح آغاز میشود و خورشید طلوع میکند. روزی تازه همراه با امید های تازه متولد میشود و ما بی هدف در جای خود غلت میزنیم و پتو را روی سرمان میکشیم و به خاطر آلارم ساعتی که تنظیم کرده ایم به خود لعنت میفرستیم. بی اشتیاق بر میخیزیم و به زور چای شیرین می خواهیم اوقات مان را خوش کنیم و […]

در ستایش معمولی بودن

همه ما به دنبال چیز های برتر هستیم. همیشه و همه جا به دنبال اخبار افرادی هستیم که برترند و استثناء هستند و چشم ها به دنبالشان است و تمام خواستار ما میشود همانندی با آنها. درگیر کمال گرایی شده ایم و به دنبال دست یافتن به ایده آل هایی هستیم که متناسب با ما نیست و ما را دچار مصائبی […]

شکست

گاهی اوقات تمام تلاشت را میکنی تا به هدفی دست یابی ولی آخر کار مسیرت به کوره راهی بن بست میرسد.آن وقت تو میمانی و خلأ بزرگی در درونت که مثل یک سیاه چاله تو را به درون خود میکشد.از آن روز همه چیز خاکستری میشود.دیگر صدای پرنده ها نوید بخش یک روز تازه برای تلاش نیست.دیگر تشعشع آفتاب گرمی […]

می نویسم چون

می نویسم چون میتوانم فرصتهای از دست رفته را باز دوباره زندگی کنم.می نویسم چون ردی از من در این دنیای بی سامان به جا میماند.می نویسم چون نوشتن را دوست می دارم.مینویسم چون فریادم در گلو خشکیده.می نویسم چون آسوده می شوم از ترس فراموشی.می نویسم چون می خواهم زندگی را بارها زندگی کنم.می نویسم چون نوشتن درمان ذهن […]