شروع کارگاه ساخت و پرداخت کاراکتر

حدود یک سال پیش در یک کارگاه نویسندگی ثبت‌نام کردم، بخشی از این کارگاه به پرورش کاراکتر و ایدۀ داستانی گذشت. اما راستش چندان برای من راهگشا نبود. طبق دستورالعمل، برای کاراکترم اطلاعاتی در نظر گرفته بودم، چندین صفحه مونولوگ […]

این رشته به کجا می‌رسد؟ | تمرینی برای دیالوگ‌نویسی

دیالوگ یکی از عناصر مهم داستان است. برخی آن را جدی نمی‌گیرند و برخی هم از زیر بارش شانه خالی می‌کنند. شاید احساس کنید که دیالوگ‌هایتان بی‌مزه و خشکند، همه‌شان شبیه همند و هیچ تمایزی میان دیالوگ کاراکترهایتان نیست. این […]

بازتاب ویژگی‌های فردی در دیالوگ

(این مطلب به مرور کامل می‌شود) دیالوگ یکی از عناصر مهم داستانی است که شاید مهم‌ترین وظیفه‌اش معرفی کاراکتر باشد. که از دو راه امکان‌پذیر است. اولی کلامی است که توسط خودِ کاراکتر، ارائه می‌شود و اطلاعاتی درمورد خودش در […]

داستان را چگونه شروع کنیم؟ | 8 پیشنهاد برای شروع داستان

(این مقاله به مرور تکمیل می‌شود) ۱. میانه بهترین شروع است برای شروع یک صحنۀ تازه، می‌توانیم شروع کنیم به توضیح دادن. که کجا هستیم، چه وقت از روز است و اصلا چرا آنجاییم؟ پس هرچه مخاطب باید بداند را […]