من و نوشتن؛ یک روایت پنجگانه

برای من و بیشتر نویسندگان دیگری که می‌شناسم، نوشتن کاری شعف‌انگیز نیست. در واقع، تنها راهی که از آن طریق می‌توانم اصلاً چیزی بنویسم نوشتن پیش‌نویس‌های واقعاً واقعاً افتضاح است.آن لاموت / پرنده به پرنده روایت اول: از همان اولش […]

یک راهنمای کوتاه کتاب‌خوانی

چند وقت پیش، همان اوایل زمستان بود که برای ایجاد یک تعهد بیرونی، لیستی از کتاب‌هایی که باید در زمستان بخوانم منتشر کردم. آن لیست پر بود از کتاب‌های نیم‌خوانده و کتاب‌های خاک‌خورده‌ای که مدت‌های مدیدی در لیست انتظار نشسته […]

نوشتن، کتاب، خستگی و چند چیز دیگر

برای خودم یک سری مانع تراشیده‌ام تا منظم‌تر بشوم. گاهی جواب می‌دهد و بیشتر روزها نه. می‌دانم که مشکل از راه و روش نیست. مشکل از چیزی این درون ناشی می‌شود. انگار چیزی سر جای خودش نیست. می‌گویند که آدم […]