گزارش یک مورد اوج‌هراسی

پنج‌شنبه امروز حوصلۀ بیدار شدن نداشتم. بلند می‌شدم که چه؟ کارهایم خیلی مهم بودند؟ خیلی خوب انجام‌شان می‌دادم؟ این‌طوری لااقل کمی بیشتر می‌خوایبدم و کم‌خوابی شب قبل را جبران می‌کردم. پس کمی دیگر سرجایم وول خوردم تا جایی که کلافه […]

قدرت و انگیزه

در میان نظریه‌های مربوط به انگیزش در روان‌شناسی صنعتی، نظریه‌ای هست به نام «نظریهٔ تعیین هدف». این نظریه تقریبا همان بحث خرده عادت‌ها و تقسیم یک هدف کلی و بزرگ به چند هدف کوچک، مشخص و قابل دستیابی در کوتاه […]

من لایق چه هستم؟

می‌گوید وقتی برای خودت احترام قائل باشی و به خودت احترام بگذاری، ناخواسته طوری رفتار می‌کنی و پیامی برای طرف مقابل می‌فرستی که باعث می‌شود او هم محترمانه با تو برخورد کند. این احترامی که کسب می‌کنی باعث می‌شود که […]

افکار ما عادت‌های ما را می‌سازند

این عنوان را امروز در کلاس روان‌شناسی اعتیاد صید کردم. سریع روی تخته نوشتمش تا بعد از کلاس درموردش بنویسم. چیز مهمی که امروز در کلاس شنیدم این بود که با وجود اینکه برخی از مخدرها آنقدری افزودنی دارند که […]