بچّه

زیر بغل‌هایش را گرفتند و بلندش کردند. لباسش پر از نقش خاک و گِل شده بود. صدای گریۀ بچّه‌ای را از دور شنید. چشم گرداند به سمت مادری که هیش‌هیش کنان بچه به بغل دور می‌شد. سرش را برگرداند و به قبر کوچک چشم دوخت.

انگیزه و تمنا

ارلینگ کاگه در بخش سکوتِ کتابِ «سکوت و پیاده‌روی در زمانۀ هیاهو» می‌گوید: رازِ پیاده راه بریدن به جانب قطب جنوب این است که قدمی از پس قدمی دیگر بردارید و باز قدمی دیگر و باز… اگر کاملاً فنی به قضیه نگاه کنیم، تا حدی […]

برای این یکی که بد نشد

داشتم هنر چاق بودن رامبد خانلری را با صدای خود نویسنده گوش می‌کردم که قصه‌ای توی قصه آمد. می‌گفت، روزی مردی می‌رود لب دریا. می‌بیند که کلی ماهی دارند روی شن‌های داغ ساحل جان می‌دهند و آن وسط مردی با پاچه‌های بالازده چند ماهی بغل […]

سه عنصر در داستان نویسی

بعد از انجام کامل تمرین‌های فصل پنجم کتاب گفت‌وگو نویسی، حالا تازه فهمیده‌ام که روایت، حادثه و گفت‌وگو، چیستند و تا حدی چگونه باید در متن از ترکیبی متعادل از هر سه استفاده کرد. روایت آن چیزی است که بیانگر احوالات و افکار و عواطف […]

دادگاه عقاید!

در قرون وسطی دادگاه‌های تفتیش عقاید برگزار می‌شد. نمی‌دانم دقیقاً چطور عقاید را تفتیش می‌کردند ولی می‌دانم هر که عقیده‌ای خلاف عقیده حاکم را داشته، یا اگر گمان می‌کردند شخصی اینگونه است، پایش به این دادگاه‌ها باز می شد. حتی اگر شخص بی هیچ خطایی […]

رژیم

نگاهی به صبحانه محقرش انداخت. پنیر به اندازأ یک قوطی کبریت. نان به اندازأ کف دست و یک لیوان چای تلخ. تمامش یک لقمه بود. کجایش را می‌گرفت؟ لقمه‌ها را کوچک و بند انگشتی گرفت و قلپ‌قلپ پشت‌بندش چای تلخ. هنوز گرسنه بود. خامه و […]

من و خرده عادت‌ها

برهمگان واضح و مبرهن است که برنامه‌ریزی مسئله‌ای مهم و اساسی است. چرا که با برنامه‌ریزی می‌شود روند انجام وظایف و تکالیف را مدیریت کرد. من از نظر خودم، همیشه استاد برنامه‌ریزی بوده‌ام و هستم. اگر مرا به حال خودم رها کنند تا سال آینده […]

معرفی کتاب: «چگونه کمال گرا نباشیم»

چگونه کمال گرا نباشیم: راهی جدید به سوی خود باوری، زندگی بدون ترس و رهایی از کمال گرایی،( How to Be an Imperfectionist: The New Way to Self-Acceptance, Fearless Living, and Freedom from Perfectionism) ، نوشته استفان گایز کتابی است برای شورش علیه خودِ کمال […]