سیزیف

اغلب به این نتیجه می‌رسم که زندگی ما هم مثل سیزیف است. ما هم محکوم به تکراریم. سیزیف یک اسطورۀ یونانی است و قصه‌اش از این قرار است که مرتکب خطایی می‌شود و خدایان مشورت می‌کنند که به چه محکومش […]

تهدیدِ رنج

همۀ ما در طی مسیر زندگی‌مان ناگزیر با سختی‌ها و مشکلاتی دست به گریبان می‌شویم که رنج‌هایی به همراه دارند. این سختی‌ها و مشکلات برای هر کسی متفاوت است و بالطبع درک و برداشت هر کس از آنها نیز. هرکسی […]

فرصت

تیک تاک ساعت هشدار گذر ثانیه‌هایی را می‌دهد که انباشته می‌شوند و ساعت‌ها و رزوها را می‌سازند. زمان می‌گذرد و من هنوز منتظر فرصت مناسبم. فهمیده‌ام که فرصت مناسب همیشه خودش پیش نمی‌آید. گاهی باید قلاب ماهی گیری را بیندازم […]

تأثیر گذارترین کتاب

یک سوالی هست که می‌پرسد تأثیر گذارترین کتاب یا کتاب‌هایی که خوانده‌اید کدام‌ها هستند؟ تصور کن بالای یک تپه مشرف به یک شهر کوچک ایستاده‌ای. هوا گرگ و میش است و چندان چیزی قابل تشخیص نیست. حالا چراغ‌های خانه‌ها و تیرهای […]

از رنجی که می بریم

برای اینکه زنده بمانیم و متصل به جهان، به امید و هدف و انگیزه محتاجیم. ولی آیا داشتن امید و هدف کافی است؟ یک نیروی محرک باید باشد که انگیزه‌ای تولید کند و چرخ حرکتمان را بچرخاند. نیرویی که وادارمان […]

پاییز از راه می‌رسد

پاییز از راه می‌رسد با پیش‌کشی‌هایش. سرمایی که لباس‌های گرم خفته در چمدان‌های ته انبار و کمد را فرا می‌خواند  و تو را وامی‌دارد که پناه ببری به آغوش گرم بخاری.  میوه‌هایی به رنگ برگ‌های پاییززده و لباس‌هایی گرم که با […]

خوشی‌های کوچک زندگی

یک لیوان چای می‌ریزم. عطر چای دور سرم می‌چرخد و به جانم می‌نشیند. جعبه خرما را بر می‌دارم. سه دانه خرما را کنار لیوان چای تویِ پیش دستی می‌گذارم. می‌روم به سمت میز. روی صندلی می‌نشینم و بشقاب را  کنار […]

توالی غم و شادی

یک لحظه چشمانت را ببند.  به بهترین لحظۀ عمرت فکر کن. شادترین زمانی که تا به حال داشته‌ای. یادت آمد؟ چه زمانی بود؟ چه خاطره ای بود؟ قبل و بعد آن خاطره را هم یک نگاهی بینداز.  می‌دانی؟ یک نکته […]